خدمات نمایشگاهی


خدمات نمایشگاهی گروه اسپیس نما در زمینه اجاره اسپیس فریم ، فروش اسپیس فریم برای سازه نمایشگاه و خدمات خود را از پای تا اتمام پروژه اجرا می نماید. خدمات نمایشگاهی گروه اسپیس نما موارد زیر می باشد.
برپایی انواع غرفه نمایشگاهی
برپایی غرفه های نمایشگاهی در ابعاد مختلف در فضاهای مختلف
نصب چادر برای غرفه ها
انجام سیم کشی برق برای غرفه ها و اسپیس فریم ها
نصب استیج و سن برای مراسمات
نصب LCD
سوله های بزرگ برای برگزاری مراسمات