فروش اسپیس فریم


شاید در سال های قبل تر به منظور ساختن سالن یا سوله موقت در راستای برپایی نمایشگاه ها از لوله داربست ها استفاده می‌ شد اما امروزه به واسط اجاره اسپیس فریم و نیز خرید و فروش اسپیس می تواند اسپیس را در ابعاد مورد نظر خود و فضای در اختیار داشته برپا نمود. شرکت اسپیس سازه با تولید انواع ابعاد اسپیس فریم امکان اجاره اسپیس فریم ونیز فروش اسپیسفریم که در ظاهری فوق‌العاده زیبایی می باشد را فراهم نموده است. در حال حاضر تمامی کسانی که فضایی را در اختیار دارند با اجاره اسپیس فریم‌های موجود در این مجموعه می‌توانند انواع سالن و سوله های را مطابق نظر خود ساخته شده و با اجاره اسپیس فریم و یا خرید اسپیس فریم طرح بندی مورد نظر خود را ایجاد نمایند.