اجاره اسپیس فریم


در زمان اجاره اسپیس فریم باید توجه داشت که در ساخت اسپیس فریم‌های تولیدی اسپیس سازه از جوش CO2 استفاده می‌گردد. سایز اسپیس فریم 15*15 می‌باشد و نیز قطر لوله‌ 16 میلی‌متر می‌باشد. که در تولید اسپیس فریم به‌کار برده شده . پس در زمان اجاره اسپیس فریم باید دانست که نوع ساخت اسپیس موجب می‌گردد که این سازه نمایشگاهی با استقامت بالایی همراه شوند. تنوع در اندازه اسپیس موجب اجاره اسپیس فریم متناسب با نیاز و خواسته گردد. این قابلیت موجب شده تا با اجاره اسپیس فریم نمایشگاهی بتوان غرفه‌های نمایشگاهی متنوعی را به وجود آورد. اجاره اسپیس فریم می‌توان در سازه‌های نمایشگاهی متنوعی خلق گردد. از این سازه نمایشگاهی می‌توان غرفه‌های نمایشگاهی موقت و دائم را ساخت. زیبایی سبک بودن وزن از خصوصیات بارز این سازه نمایشگاهی می‌باشد که در اجاره اسپیس فریم مورد توجه قرار می گیرد. اجاره اسپیس فریم در حداقل زمان ممکن می‌باشد. سطح آبکاری شده سازه نمایشگاهی اسپیس فریم مقاومت بالایی را در این سازه به وجود می‌آورد. ابعاد اسپیس فریم به‌گونه‌ای برآورد گردیده که از طریق اتصال آن به هم به واسط بست اسپیس فریم بتوان اندازه‌های استانداردی از اسپیس فریم را به وجود آورد. اجاره اسپیس فریم و نیز اتصال اسپیس فریم توسط بست اسپیس به‌راحتی و توسط آچار آلن ممکن می‌باشد. از دیگر قابلیت‌های اسپیس فریم در خصوص ابعاد و اندازه ، اتصال اسپیس فریم به هم به واسط بست اسپیس فریم می باشد. در اجاره اسپیس فرم تولیدی توسط اسپیس سازه از مفتول که به منظور خاموت است، استفاده می‌ شود. برای سفارش ابعاد و نیز اجاره اسپیس فریم، با ما تماس بگیرید در ضمن اسپیس فریم به رنگ‌های مختلفی مورد سفارش قرار می گیرد و نیز با رنگ کوره‌ای تولید می‌گردد. اسپیس فریم قوس‌دار در ابعاد سفارشی نیز تولید می‌گردد.