سوله و سالن اسپیس فریم


به منظور ایجاد موقت سوله که در برگذاری همایش صورت می گیرد لوله داربست را بکار می گیرند.با اجاره اسپیس فریم میتوان از نظر شکل و ظاهر زیبایی فوق العاده ای را نسبت به لوله های داربست مشاهده نمود.اجاره اسپیس فریم زیر مجموعه ای از خدمات اسپیس نما می باشد.اجاره اسپیس فریم در محیط های سرپوشیده و باز قابل استفاده می باشد. برای انواع سالن و سوله از اجازه اسپیس فریم میتوان استفاده نمود.


se
se
سالن اسپیس فریم
سالن اسپیس فریم
سوله اسپیس فریم
سوله اسپیس فریم